14. sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Sombora

Na danas održanoj 14. sednici Socijalno-ekonomskog saveta grada Sombora,  pored članova saveta prisustvovali su i predstavnici sindikata V.U. „Proteinka“  Čonić Lazar i Farago Ninoslav koji su ispred zaposlenih želeli da saznaju više detalja  o glasinama oko zatvaranja i premeštanja ove veterinarske ustanove i rešavanja njihovog budućeg statusa. Na ova pitanja odgovore će ipak morati dobiti od nadležnog ministarstva i Vlade Republike Srbije, s obzirom da je Republika osnivač  V.U. “Proteinka“ a grad će pomoći u okviru svojih mogućnosti.

Na temu Solidarne pomoći zaposlenima u Gradskoj upravi , članovi Saveta su zauzeli jedinstven stav da u okviru svojih mogućnosti kako Savet, tako i predstavnici reprezentativnog sindikata kontaktiraju Ministarstvo finansija i Ministarstvo za lokalnu samoupravu kako bi dobili mišljenje o mogućnostima za isplatu ove naknade, jer na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, isplata ove pomoći nije dozvoljena.

Na 14. sednici Socijalno-ekonomskog saveta grada Sombora, koja je održana dana 03.10.2019. godine, prisustvovali su:  član Gradskog veća za oblast finansija i privrede Sava Dojić,  Zoran  Purić ispred SSS Sombor,  Dušan Ćuruvija ispred SSS Sombor, Tomislav Bošnjak ispred Poslodavaca Vojvodine, Zlatko Štrangar ispred Poslodavaca Vojvodine i Siniša Stričević ispred UGS Nezavisnost.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću