165. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Danas je održana 165. sednica Gradskog veća Grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, na kojoj su članovi Veća raspravljali i usvojili 7 tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, usvojen je Predlog odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete ovaj Predlog će se naći na sledećoj sednici Skupštine grada.

Osnovni razlog za donošenje ove Odluke nalazi se u potrebi  da se na osnovu dosadašnjih iskustava iz prakse prošire opisi pojedinih prekršaja kao i da se pojedine odredbe formulišu tako da budu nedvosmisleno jasne i da nema mesta slobodnom tumačenju istih u primeni, da se uvedu instrumenti kontrole rada poljočuvarske službe i time u celini obezbediti efikasnije sprečavanje nastanka štete u ovoj oblasti.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću