181. sednica Gradskog veća grada Sombora

Danas je održana 181. sednica Gradskog veća kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

Gradski većnici su raspravili i odlučili o četrnaest tačaka dnevnog reda među kojima su bile Izveštaj o izvršenju Odluke o Budžetu grada Sombora za 2019. godinu, za period januar-septembar, predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o pružanju usluga pravne pomoći u gradu Somboru,  dinamika povlačenja sredstava Budžeta grada Sombora u poslednjem kvartalu 2019. godine kao i predlog Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena metra kvadratnog  odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Sombora.

Na osnovu Zakona o porezu na imovinu lokalna samouprava, odnosno Grad Sombor je dužan da utvrdi prosečnu cenu nepokretnosti za narednu godinu na osnovu prosečne cene koja se računa na osnovu ostvarenih cena u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra prethodne godine.

Prema ovome je Odeljenje lokalne poreske administracije  donelo predlog

Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu kroz sedam zona na teritoriji Grada Sombora.

Odeljenje za finansije je u saradnji sa ostalim odeljenjima Gradske uprave grada Sombora sačinilo Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora za 2019. Godinu, za period januar-septembar, koji su jednoglasno usvojili članovi gradskog veća.

Prema ovom izveštaju tekući prihodi budžeta grada su u posmatranom periodu ostvreni u iznosu od 2.120.047.886 dinara, dok su ukupni prihodi u periodu januar-septembar 2019. Godine ostvareni u apsolutnom iznosu od 2.152.736.667 dinara. Ukupni budžetski rashodi (svi izvori) izvršeni su u iznosu od 2.033.296.165 dinara.

Sagledavajući navedene iznose ostvrenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda u periodu januar-septembar 2019. Godine možemo zaključiti da je likvidnost KRT-a bila na zadovoljavajućem nivou i da ista nije bila ugrožena, što znači da su sve funkcije korisnika očuvane, a obaveze preuzete Odlukom o budžetu za tekuću godinu servisirane.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću