38. sednica Skupštine grada

38. sednica Skupštine grada Sombora, koja je započeta i prekinuta u sredu 6. novembra, završena je danas, a predsedavala je predsednica Skupštine Ljiljana Tica.

Odbornici su razmotrili i odlučili o 18 pitanja iz delokruga rada Skupštine. Između ostalog, usvojili su: Predlog odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Sombora, Predlog odluke o boravišnoj taksi, Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva, Predlog odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije i Predlog poslovnika Skupštine grada Sombora koji će stupiti na snagu prilikom biranja odbornika za naredni skupštinski saziv.

Prema Odluci o boravišnoj taksi lica koja koriste usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu na teritoriji Grada Sombora plaćaće dnevnu taksu u iznosu od 100 dinara, a izuzetak su fizička lica koja pružaju usluge smeštaja u okviru objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seoskog turističkog domaćinstva boravišnu taksu će plaćati paušalno.

Novom Odlukom o taksi prevozu na teritoriji Grada Sombora usklađuju se lokalni propisi sa izmenama Zakona o taksi prevozu kojim su predviđena brojna nova rešenja u pogledu sprečavanja nelegalnog obavljanja taksi prevoza.  Novim zakonskim rešenjima značajno su pooštreni i uslovi koji su potrebni za vozača taksi vozila, kao i za vozilo kojim se obavlja taksi prevoz. Novom Odlukom uvodi se i obaveza vođenja evidencija o izdatim Odobrenjima za obavljanje taksi prevoza, taksi dozvolama za vozača, taksi dozvolama za vozilo, odobrenjima za obavljanje limo servisa, sve sa obavezom kontrolisanja izdatih odobrenja, odnosno dozvola. Velika izmena u odnosu na dosadašnju Odluku o taksi prevozu je uvođenje limo servisa, koji je tek sa izmenama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koje su nastupile u 2018. godini, postao predmet regulisanja navedenog zakona, s obzirom na to da je do tad bio predmet Zakona o turizmu.

Na 38. sednici Skupštine grada odbornici su dali saglasnosti na prve izmene i dopune programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća „Čistoća“, „Zelenilo“ i „Vodovod“, kao i rešenja o imenovanju članova nekoliko školskih odbora i Upravnog odbora Predškolske ustanove „Vera Gucunja“.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću