4. OKTOBAR SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA

Svetski dan životinja obeležava se od 1931. godine svakog 4. oktobra. Poznat je i kao Međunarodni dan zaštite životinja i kao Svetski dan zaštite životinja. Posvećen je pravima životinja i očuvanju životinjskog biodiverziteta.

Prvi tragovi zaštite životinja datiraju daleko u prošlost kada su vladari davali osnovna uputstva narodu da stoku treba hraniti i pojiti, a ne batinati. U periodu od 17−19. veka veliki mislioci pokreću teme zaštite životinja, kao i njihova prava. Počinje da se spominje i moralna obaveza čoveka da ih štiti.

Od 19. veka pa do danas o zaštiti govore naučnici i „obični“ ljudi. Svetski dan životinja proglašen je 1931. godine na konvenciji ekologa u Firenci da bi se istakla ugroženost vrsta. Hajnrih Zimerman, nemački pisac i izdavač časopisa Čovek i pas 24. marta 1925. godine u Berlinu je organizovao prvi Svetski dan životinja. Godine 1929. je datum prebačen na 4. oktobar.

Imao je tada sledbenike jedino u Češkoj, Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji. Tek u Firenci je odlučeno jednoglsno da se 4. oktobar proglasi zvaničnim datumom Svetskog dana zaštite životinja. I od tada tradicionalno se, svakog 4. oktobra, na dan Svetog Franje Asiškog – zaštitnika životinja, obeležava ovaj dan. Ovog dana sve organizacije za zaštitu životinja, kao i svi azili za životinje širom sveta, organizuju obilaske svojih institucija, edukativne radionice, prikupljaju se donacije, udomljavaju se ljubimci, kao i razne druge aktivnosti.

Na Svetski dan životinja se svi podsećaju da:

Životinje su ravnopravni stanovnici Zemlje. Imaju jednako pravo na život kao i ljudi. Osećaju bol, patnju, strah i stres.

Cilj Svetskog dana životinja je da se poboljša odnos prema životinjskim vrstama širom sveta, kao i da se pruži podrška pojedincima, grupama i organizacijama koje se staraju o životinjama.

Svaka vrsta u prirodi ima značaj za ekosistem i svoju ulogu u njemu. Sve vrste su direktno ili indirektno povezane. Neke imaju lokalni, neke regionalni, a neke globalni uticaj na životnu sredinu i ekologiju. Ugroženost jedne vrste vremenom direktno ili posredno utiče na opstanak druge.

Izvor: sr.wikipedia.org