Akcija komunalnog uređenja naseljenog mesta Doroslovo

U okviru aktivnosti komunalnog uređenja naseljenih mesta, JKP “Prostor” Sombor je, u toku jučerašnjeg dana, izvršio veliko uređenje na teritoriji MZ Doroslovo, a na teritoriji ove mesne zajednice našlo se nekoliko ekipa.

Jedna ekipa trimeraša vršila je košenje javnih zelenih površina, te su ovom prilikom pokošene javne zelene površine na lokacijama ispred starih i napuštenih kuća, površine u parkovima, površine na kojima su postavljena dečija igrališta, površine uz putni pojas, kao i površine uz glavne raskrsnice.

Druga ekipa trimeraša vršila je košenje trave i krčenje šiblja na mesnom groblju. Pored košenja trave na groblju su vršeni poslovi pražnjenja kontejnera, te odvoženje otpada.

Takođe, u okviru ove akcije izvršena je sanacija, odnosno krpljenje udarnih rupa na kolovozu, specijalnim kamionom namenjenim samo za ovu vrstu radova. Radove na sanaciji udarnih rupa izvodila kompanija “Jugokop-Podrinje” d.o.o., dok “Prostor”, kao Upravljač puta, vršio stručno tehnički nadzor nad izvođenjem predmetnih radova.