Akcija za suzbijanje sive ekonomije će se pojačati: “Rad na crno” se više neće tolerisati

Ministar Zoran Đorđević je rekao da će se opsežna akcija pojačanih inspekcijskih nadzora nastaviti i u narednom periodu.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević razgovarao je sa direktorom Inspektorata za rad Stevanom Đurovićem o akciji pojačanih vanrednih inspekcijskih nadzora, njenim dosadašnjim efektima i planovima za dalji rad, kako bi se „rad na crno“ iskorenio iz naše zemlje na najbolji i najefektivniji način.

Opsežna akcija pojačanih inspekcijskih nadzora pokrenuta je po nalogu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, a akcenat je stavljen na oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, u delatnosti građevinarstva, ugostiteljstva i u uslužnim delatnostima, a posebno obuhvata i kontrolu onih poslodavaca kod kojih je u prethodnim nadzorima već utvrđeno da su kršili zakon.

– Borba protiv sive ekonomije biće nastavljena i u narednom periodu, jer nam je cilj da “rad na crno“ u našoj zemlji svedemo na minimum. Želimo da poslodavci koji rade u skladu sa zakonom i poštuju prava radnika, znaju da će država i dalje voditi računa o njima, a da će onim poslodavcima, koji krše zakon, uvesti strože kazne. U narednim danima očekuju nas pojačani inspekcijski nadzori svih delatnosti. Oni će biti sprovedeni tokom dana i noći na čitavoj teritoriji države Srbije, a direktor i ja ćemo i lično učestvovati u tome – rekao je Đorđević.

Ministar je još jednom podsetio da će spisak svih poslodavaca kod kojih je utvrđeno da nisu radili u skladu sa zakonom, kao i do sada, biti objavljen i redovno ažuriran na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na linku: https://www.minrzs.gov.rs/sr/registri/inspektorat-za-rad.

Preuzeto: Srbija Danas