Aktivnosti i konkursi Zavoda za ravnopravnost polova u 2020. godini

U okviru podsticajnih programa Zavoda realizovani su Konkurs za unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine, Konkurs za unapređenje sopstvenog biznisa sa ciljem pružanja podrške najboljim poslovnim idejama i poslovnim planovima, zatim Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti namenjen udruženjima i ostalim organizacijama koje se bave podizanjem svesti o temi rodne ravnopravnosti, podsticanjem ekonomskog osnaživanja i edukacijom žena, prevencijom i suzbijanjem nasilja nad  ženama, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

U okviru izdavačke delatnosti Zavoda, na Javnom konkursu za publikovanje radova o rodnoj ravnopravnosti, učestvovali su svi koji se bave ovom temom, studenti/studentkinje rodnih studija, istraživači i drugi stručnjaci iz ove oblasti. Objavljivanje njihovih istraživanja, te dostupnost istih široj javnosti, ima za cilj podizanje svesti o učešću i inkluziji žena u svim oblastima. Prethodnih godina, Zavod za ravnopravnost polova, samostalno ili u suizdavaštvu, objavio je ukupno 38 publikacija i sve su dostupne i u elektronskom obliku na sajtu ustanove.

U junu je realizovana i četvrta po redu Akademija veština, program ekonomskog unapređivanja položaja žena i muškaraca preduzetnika koji žele da započnu ili razviju sopstveni biznis, da se udruže, umreže i zajedničkim kapacitetima razvijaju istu proizvodnu ili uslužnu delatnost. Za period 2017-2019. godine, 76 polaznika i polaznica je završilo obuku u okviru Akademije veština (59 žena i 17 muškaraca). Svi prijavljeni dobili su priliku da steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti započinjanja ili razvijanja biznisa, marketinga, knjigovodstva, upravljanja vremenom i novcem i upoznaju se sa pravnim procedurama neophodnim za pokretanje sopstvenog biznisa.

Kao nastavak obuke zaposlenih u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine na temu rodno odgovornog budžetiranja, Zavod je realizovao program Uvođenje rodne perspektive u strateške dokumente lokalne samouprave. Nov ciklus edukacija obuhvatio je obuku zaposlenih na temu uvođenja rodne perspektive u strateška dokumenta opštine, rodne analize politika lokalnih samouprava, programa i mera koje one donose, kao i uvođenje rodno osetljive statistike i evidencije. Takođe, izvršeno je lobiranje za uspostavljanje funkcionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u svim opštinama Vojvodine. Od 2018. godine 14 opština je uključeno u obuku, a edukaciju o rodno odgovornom budžetiranju prošlo je 107 zaposlenih (83 žene i 17 muškaraca).

Promotivni deo aktivnosti Zavoda za ravnopravnost polova obuhvatio je organizovanje izložbi stvaralaštva žena iz Vojvodine, kako iz ruralnih područja, tako i žena preduzetnica iz opština i gradova Vojvodine. Organizovan je i tradicionalni 12. po redu, Sajam stvaralaštva seoskih žena iz Vojvodine na kome se svake godine predstavi preko 200 udruženja žena iz skoro svih opština Vojvodine.

Izložbe rukotovorina i predstavljanje kulinarskih veština seoskih žena i tradicionalne vojvođanske hrane, prilika je da se posetioci, ali i predstavnici institucija, stručna javnost i mediji upoznaju sa bogatim stvaralaštvom seoskih žena koje predstavljaju značajan resurs za razvoj poljoprivrede, turizma ali i lokalnih zajednica uopšte.

Manifestacija je značajna jer skreće pažnju javnosti na ključnu ulogu žena na selu u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, unapređenju kvaliteta hrane i eliminisanju siromaštva na selu. Ratifikovanjem Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), naša država se obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i učešće u strukturama vlasti i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.

Ovaj sadržaj deo je projekta “On za nju”, sufinansiranog od strane Vlade Pokrajine Vojvodine.