Aktivnosti JKP u Apatinu tokom prethodne nedelje

Prethodna nedelja u Apatinu, započela je radovima u kojima su ekipe na održavanju zelenila i parkova, sproveli sađenje mladih sadnica lišćara na zelenoj površinim uz šetalište i pored Dunava, a sađenje je u toku nedelje izvršeno i na lokaciji kod Doma starih u Apatinu. U nastavku nedelje, izvršeni su radovi čišćenja ivičnjaka u Bloku 112 i ul. Miloša Obilića. Takođe, izvršeno je i sprovođenje aktivnosti ankerisanja mladih sadnica, na lokacijama gde su iste posađene.
U četvrtak su, između ostalog, radnici vodovoda sanirali kvar na vodovodnoj mreži u ul. Somborski put u Apatinu, a izvršeni su i radovi orezivanja krošnji u Sonti. Dan kasnije, u petak, radnici na održavanju puteva radili su na betoniranju pešačkih prelaza u Prigrevici, a započeta je i akcija postavljanja novogodišnje rasvete i ukrasa na celokupnoj teritoriji Opštine Apatin.