Aktivnosti na realizaciji projekta “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Republici Srbiji” – “Iz margine na posao”

Grad Sombor je sa projektnim partnerima: Školom za osnovno obrazovanje odraslih Sombor i Savezom romskih nevladinih organizacija Zapadno-bačkog okruga Sombor konkurisao na programu Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, sa projektom pod nazivom „Iz margine na posao – obuke Roma za postojeća radna mesta“. Program i projekat finasiraju SKGO i GIZ.

Opšti cilj projekta je povećanje zapošljivosti povratnika i drugih teže zapošljivih grupa putem realizacije programa obuka usklađenih sa potrebama lokalnog tržišta rada.

Projekat „Iz margine na posao – obuke Roma za postojeća radna mesta“ je odobren od strane GIZ-a, za dodelu bespovratnih sredstava „INICIJATIVE ZA INKLUZIJU FAZA 2“ u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „INKLUZIJA ROMA I DRUGIH MARGINALIZOVANIH GRUPA U SRBIJI”, koji sprovodi GIZ.

Ukupna vrednost projekta, odnosno budžet Grada Sombora iznosi 149.992 evra.

Pored svih aktivnosti i budžeta predviđenih projektom, GIZ je, mimo svega, obezbedio prehrambene i higijenske pakete za najugroženije i porodice sa najviše članova krajnjih korisnika projekta.

Dana 26. i 27. 10. 2020. godine, uz svesrdnu pomoć, koordinaciju i logistiku Crvenog krsta Sombor izvršena je prva od tri podele paketa. Pakete su sa predstavnicima Crvenog krsta Sombor dodeljivali članovi projektnog tima Grada Sombora, mr Mihael Plac, menadžer projekta i Aleksandar Radulović, projektni koordinator.

Grad Sombor i ovom prilikom poziva oreduzeća i preduzetnike sa teritorije grada, kao i krajnje korisnike projekta da se uključe u realizaciju projekta i omoguće zapošljavanje krajnjih korisnika na postojeća radna mesta. Sredstva za ove namene obezbeđuje donator.