Aleksandra Gagović nova načelnica Opštinske uprave Kula

Danas je održana 81. sednica Opštinskog veća opštine Kula, na kojoj su članovi veća doneli Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave Kula. Dosadašnji vršilac dužnosti načelnika Opštinske uprave Kula, Aleksandra Gagović, preuzela je funkciju načelnika Opštinske uprave. Aleksandra Gagović je diplomirani pravnik iz Novog Sada sa desetogodišnjim radnim iskustvom na pravničkim poslovima u Osnovnom sudu Novi Sad, Radio televiziji Vojvodine i Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Novi Sad.

Opštinsko veće je potom donelo i nekoliko rešenja o razrešenju i imenovanju članova Saveta sa zapošljavanje, Saveta za privredu i Saveta za bezbednost opštine Kula. Usvojen je i Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021. i 2022. godini.

Na samom kraju sednice predsednik opštine Kula i Opštinskog veća Damjan Miljanić uručio je članovima Veća tablet računare. Ubuduće će članovima Veća kompletan materijal za sednice stizati u elektronskoj formi u cilju uštede ali i efikasnijeg rada. Napomenimo da je prvi put da se ovakav način rada uvodi u rad nekog od organa i tela lokalne samouprave, a plan je da se ovakav vid sednica u budućem periodu primeni i na Skupštinu.