Aleksandra i Dejan Rišar dobili sredstva za kupovinu kuće

Zamenica gradonačelnika Ljiljana Tica potpisala je sa Ministarstvom za brigu o selu ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom Aleksandri i Dejanu Rišar.

Aleksandra i Dejan Rišar su se javili na Javni konkurs za realizaciju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu. Ova porodica odlučila je da svoj život nastavi na selu, a za svoj novi dom odabrali su kuću u Bačkom Monoštoru, za šta im je Ministarstvo dodelilo bespovratna sredstva u iznosu od 943.323,20 dinara.

Ljiljana Tica

Javni konkurs za realizaciju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu traje do utroška sredstava.