Ambasadori održivog razvoja i životne sredine sproveli edukaciju u Bačkom Bregu i Kolutu

I u septembru smo nastavili da se družimo sa našim prijateljima Ambasadorima održivog razvoja i životne sredine.

Edukacije su se održale u petak, 13.septembra 2019. godine u osnovnoj školi „Moša Pijade“ u Bačkom Bregu i u osnovnoj školi „Ognjen Prica“ u Kolutu za učenike četvrtog i šestog razreda koje su vodile Aleksandra i Ivana. Đaci su učestvovali u procesu recikliranja tetrapak ambalaže, a i stekli su neka nova znanja u vezi energetske efikasnosti  i recikliranju limenki.

Đaci su svesni koliko je važno da čuvaju životnu sredinu, tako da su samo unapredili svoje znanje sa načinima da se još odgovornije ponašaju prema njoj.

Grad Sombor će i dalje nastaviti i u narednom periodu da podržava sprovođenje edukacija o zaštiti životne sredine.

                                                                              Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću