Antikorupcijski preventivni mehanizmi na lokalnom nivou – iskustvo grada Sombora

Dana 28.05.2019.godine  u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština  održan je  skup „Antikorupcijski preventivni mehanizmi na lokalnom nivou u Francuskoj, iskustva Francuske Agencije za borbu protiv korupcije“. Cilj skupa, koji je organizovan u saradnji sa Ambasadom Francuske, je upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava u Srbiji, kao i stručne javnosti sa iskustvima francuske Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti prevencije korupcije, naročito na lokalnom nivou.

Pozdravni govor održali su Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Žan-Batist Kizen, savetnik za saradnju i kulturu Francuske ambasade u Srbiji i Ivana Cvetković, v. d. pomoćnika direktora u Sektoru za spoljne poslove i strateški razvoj  Agencije za borbu protiv korupcije.

O razvoju lokalne antikorupcijske  javne politike u Srbiji govorila je Marijana Obradović, v. d. pomoćnika direktora u Sektoru za prevenciju i jačanje integriteta Agencije za borbu protiv korupcije.

O iskustvu grada Sombora   u  procesu usvajanja lokalnog antikorupcijskog plana i formiranju tela za nadzor nad sprovođenjem njegove primene prezentaciju je održala Helena Roksandić Musulin, načelnica gradske uprave grada Sombora. Lokalni antikorupcijski plan za grad Sombor  je od strane Agencije  za borbu protiv korupcije kvalifikovan kao  primer dobre prakse, a tehničku podršku u unapređenju antikorupcijskih politika na lokalnom nivou  odnosno u primeni i sprovođenju  Lokalnog  antikorupcijskog plana gradu Somboru  pruža SKGO u okviru Projekta  „Unapređenje dobrog  upravljanja na lokalnom nivou“ i USAID -„Projekat za odgovornu vlast“ .

Do sada Lokalni antikorupcijski plan je usvojilo 94 JLS od 145, a 20 JLS je obrazovalo telo za praćenje sprovođenja antikorupcijskog plana.

Učesnici skupa imali su priliku da sa svojim kolegama iz Francuske razmene mišljenja o mogućnostima da se francuska iskustva u ovoj oblasti primene i u našem kontekstu.

Izvor: sombor.rs