Apel iz opštine da se čisti sneg i led ispred objekata

Iz lokalne samouprave u Odžacima apelovali su danas na građane, privredna i druga pravna lica da uklanjaju sneg i led ispred svojih stambenih i poslovnih objekata kako bi se građani nesmetano kretali.

U obaveštenju se podseća da član 156. Odluke o komunalnim delatnostima predviđa da su čišćenje i održavanje javnih površina dužni da vrše: preduzeća iz oblasti autobuskog i železničkog saobraćaja na stanicama, stajalištima i čekaonicama, organizacije koje upravljaju sportskim, zabavnim i rekreacionim terenima, kao i vlasnici individualnih objekata koji su dužni da čiste javnu površinu od ulične regulacione linije do kolovoza.

Izvor: Radio Odžaci