Batina je iz raja izašla – ili možda ipak nije? Evo koja je alternatva

Zastareo način vaspitavanja.

Redovno udaranje, guranje, stiskanje, zavrtanje ruku se negativno odražava ne celokupno mentalno zdravlje. Odrasli koji su imali ovakva iskustva u detinjstvu imaju veću verovatnoću da razviju depresiju, alkoholizam i panični poremećaj.

Alternativa batinama:

Dajte detetu tajm – aut – ukoliko se dete ponaša neprimereno, izolujte ga. Ovo podrazumeva izostanak komunikacije na neko vreme (neki eksperti preporučuju za svaku godinu života dodati 1 minut).

Dajte sebi tajm – aut – ako ste ljuti i detetovo ponašanje vas je „izvelo iz takta“, dajte sebi par minuta da se smirite, a zatim primenite neki vid disciplinovanja (vi se nećete osećati kao da ste izgubili kontrolu, a dete na ovaj način uči o zdravoj regulaciji emocija).

Kažite ne – i zaista to mislite – vikanje i raspravljanje samo doprinosi već nastalom haosu; uspostavite kontakt očima i govorite jasnim, čvrstim tonom, koristeći što manje reči. Kasnije obavite kratak razgovor u kom ćete detetu objasniti posledice takvog ponašanja.

Dečak sa drvenim vozićem

Foto: Profimedia

Oduzmite privilegije – ukoliko dete baca igračke, sklonite igračku, ukoliko se ponaša neprimereno, uskratite mu neko zadovoljstvo, poput gledanja crtaća ili slatkiša nakon obroka.

Koristite pohvale – iako je nekad teško videti željena ponašanja, pogotovo kod dece ranog predškolskog uzrasta, budite uporni, i čim primetite tako nešto, momentalno pohvalite ili nagradite dete – pohvala ima bolji efekat nego kazna!

Učite dete novim veštinama – ako dete ima tantrum, batine ga neće naučiti kako da kontroliše takve emocije ubuduće; učite ga kako da se smiri, reši problem ili napravi kompromis.

Budite dosledni! – trudite se da uvek istrajete u svojim zahtevima, ali imajte na umu da, ako jednom popustite, imate priliku za popravni idući put.

Preuzeto: Srbija Danas