Besplatna sportska rekreacije fitnes za žene

Obaveštavamo Vas da je u organizaciji Sportskog saveza grada Sombora u ponedeljak 04.03.2019. godine startovao 18. ciklus Besplatne sportske rekreacije za žene u naseljenim mestima. Program besplatna rekreacija za žene u gradu Somboru, startovao je kao pilot projekat 2010. godine, gde je u 3 grupe u tromesečnom vežbanju učestvovalo ukupno 120 žena .

Od 2011. godine program se sufinansira od strane Gradske uprave grada Sombora, preko Sportskog saveza i iz godine u godinu postaje sve masovniji i kvalitetniji po sadržaju koji obuhvata, a i po stručnosti lica koji ih realizuje.  U istoj godini program se počinje realizovati u 2 naseljena mesta, Aleksa Šantić i Riđica , a od 2012. proširuje se i po ostalim naseljenim mestima.

Plan i program za 2019. godinu ( prolećni  ciklus ):

Termini:

MZ „Nova selenča„ Sala MZ – Sombor

Ponedeljak od 18:00 do 19:00 časova

Sreda od 19:00 do 20:00 časova

Utorak i četvrtak  od 17:00 do 18:00 časova

MZ „Stanišić„ Sala OŠ „ I.Goran Kovačić

Utorak i četvrtak od 19:00 do 20:00 časova.

MZ Stapar, sala OŠ „Branko Radičević“

Ponedeljak i sreda   od 20:00 do 21:00 časova,

MZ Bezdan, sala OŠ „Bratstvo – jedinstvo“

Utorak  i četvrtak    od 19:00 do 20:00 časova,

MZ Bački Breg, sala OŠ „M.Pijade„

Utorak i četvrtak od 20:00 do 21:00 časova

MZ Čonoplja, sala OŠ „Miroslav Antić„

Ponedeljak     od 21:00 , sreda  21:00 časova

MZ Riđica, sala OŠ ,,Petar Kočić,,

Utorak i četvrtak od 19:00 do 20:00 časova

MZ Gakovo , sala OŠ ,,L. Kostić“

Ponedeljak i sreda od 19:00 do 20:00 časova

MZ Rastina , sala OŠ  ,,L. Kostić“

Ponedeljak i sreda od 20:00 do 21:00 časova

Program se realizuje po napisanom ciklusnom planu koji traje 100 dana  i realizuje se u prolećnom i jesenjem periodu mart – jun i septembar – decembar.

Programe sprovode sportski stručnjaci sa završenim visokim obrazovanjem u oblasti sportske rekreacije i fitnesa i sa odgovarajućim licencama od nacionalnih granskih saveza.

Program sprovode Nataša Babić, master sporta i fiz. kulture – rekreacija, Bojana Marić –  master sporta i fiz. kulture – rekreacija, Iris Deak  –  master sporta i fiz. vaspitanja, Mario Dugandžić, trener fitnesa.

Koordinator projekta je Ilija Lalić.

Ciljevi programa: Omasovljenje žena u rekreativnom sportu. Dostupnost rekreativnog vežbanja svim ženama u gradu Somboru i naseljenim mestima, pod stručnim vođenjem instruktora i praćenja rezultata vežbanja. Prevencija kardiovaskularnih bolesti. Podizanje fizičke spremnosti na viši nivo.

Program pre svega odlikuje: besplatno učešće, stručno vođenje, praćenje rezultata, rekreacija u funkciji javnog zdravlja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da se pridruže ovom sjajnom programu.

Izvor: Sportski savez Sombor