Čas fudbala u Čonoplji

Sportski savez grada Sombora nastavlja sa svojim aktivnostima u okviru programa „Moja škola moj klub“ u OŠ „Miroslav Antić“ u Čonoplji 01.03.2017.godine, gde je održan Čas fudbala, na kome je učestvovao 21 učenik 5 razreda i to 10 devojčica i 11 dečaka.

Čas fudbala se sastojao iz: zagrevanja, obuka tehnike, prijema i predaje lopte, koordinacije i  štafetnih igara, da bi se čas završio turnirom sa 4 ekipe.

Časom fudbala ispred OŠ „Miroslav Antić“ Čonoplja je rukovodio prof. Milan Marić, a ispred Sportskog saveza grada Sombora trener fudbala Aleksandar Knežević – navodi se u dopisu SSGS.