Centar Psihozon realizovao projekat „Rizična ponašanja mladih“

Centar Psihozon je u okviru LAP-a za mlade realizovao projekat „Rizična ponašanja mladih“. Projekat  je podržan od strane Grada Sombora i imao je istraživački karakter, sa ciljem da se dobiju informacije sa terena o rizičnom ponašanju mladih na teritoriji somborske opštine.

Reč je o retkom  istraživanju ovog tipa u našoj sredini, u kome je učestvovalo 117 mladih, devojaka i mladića, a realizovano je u saradnji sa somborskim srednjim školama: tehničkom, poljoprivrednom i medicinskom, gde su i ispitani mladi o navedenoj temi.

Fokus je bio na utvrđivanju vrsta i učestalosti rizičnih ponašanja, i to pre svega na utvrđivanju upotrebe psihoaktivnih supstanci (cigarete, alkohol, droge), energetskih pića, anaboličkih steroida, rizičnog seksualnog ponašanja, sklonosti tučama, klađenju, bavljenju ekstremnim sportovima i rizičnom ponašanju na internetu.

Autori ovog istraživanja su psiholozi: S.Stojšić i I.Rašković, i pedagog N.Jorgić. Dobijeni rezultati pokazuju da svakodnevno oko 23 odstomladih puši cigarete, oko 15 odsto svakodnevno pije alkoholna pića, dok je mali procenat onih koji svakodnevno konzumira energetska pića. Kada je reč o drogama, oko 18 odsto mladih je probalo neku drogu, najviše marihuanu (zatim slede hašiš, LSD, ostalo/mak), a neke se koriste ponekad, u izuzetnim prilikama (žurke, proslave) kao što su ekstazi, kokain, LSD i sl. Oko 40 odsto mladih je imalo seksualni odnos, više mladića nego devojaka i u prvi seksualni odnos pretežno stupaju u 16. godini. Jedino kontraceptivno sredstvo koje koriste je kondom. Mali je procenat mladih u ovom istraživanju koji su skloni tučama, najveći broj njih se ne bave ekstremnim sportovima, niti koristi anaboličke steroide. Usluge kladionica (klađenje) svakodnevno koristi oko 6 odsto mladih i evidentirano je da ovakva interesovanja imaju isključivo mladići. Gotovo 60 odsto mladih prihvata kontakt sa nepoznatom osobom na društvenim mrežama, a visok je procenat i onih koji bi pristali na susret uživo sa nepoznatom osobom koju su upoznali na mreži.

Više informacija o navedenom istraživanju može se pronaći na fejsbuk strani Psihozon-a. Rezultati ukazuju na važnost preduzimanja različitih mera zaštite mladih kada je reč o ponašanju koje može imati značajan (negativan) uticaj na njihovo zdravlje, bezbednost, psiho-fizički status, životni stil i sl., kao i neophodnost saradnje institucija sistema, ali i organizacija civilnog društva u rešavanju ovih pitanja i problema – navodi se u dopisu Psihozona.