Danas je Svetski dan televizije!

Svetski dan televizije predstavlja priznanje za sve jači uticaj koji televizija ima na svest ljudi o konfliktima, opasnostima po mir, kao i za njenu potencijalnu ulogu u izoštravanju pažnje gledalaca kada su u pitanju ekonomski i socijalni problemi.

Ujedinjene nacije su 17. decembra 1996. godine donele odluku da će 21. novembar biti Svetski dan televizije, jer je tada održan prvi Svetski televizijski forum na kojem su se okupile ključne medijske ličnosti kako bi govorile o porastu značaja televizije.

Reč televizija je prvi put upotrebljena 1900. godine, na međunarodnom kongresu u Parizu, u delu „Električna televizija“. Nedugo zatim je jedan francuski bibliotekar grupišući radove koji su se odnosili na električno prenošenje slika na daljinu takođe iskoristio izraz „televizija“.

Televizija se pokazala kao izuzetno popularan medij među mladima u Evropi koji su starosnog doba između 15 i 24 godine. Mladi u proseku na dan provedu dva do tri sata uz tv prijemnik, dok 94,5 procenata tog vremena pripada gledanju programa koji ide uživo.

Preuzeto: edukacija.rs