Danas se obeležava- Međunardni dan osoba sa invaliditetom

Za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, proglašen je 3. decembar, koji se svečano obeležava od 1992. godine. Tada je Generalna skupština ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje sveta pozivaju na obeležavanje tog dana sa ciljem da se unapredi život i omogući osobama sa invaliditetom da jednako uživaju ljudska prava i ravnopravno učestvuju u svim aktivnostima društva.

Taj dan je povod i prilika da se skrene pažnja na svakodnevne, nerešene, probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su pre svega, siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i društvena izolacija. Koliki značaj ima obeležavanje ovog dana govori podatak da su približno 15 odsto svetske populacije osobe koje živi sa nekim oblikom invaliditeta.

Izvor: sr.wikipedia.org