“Debljina” kao razlog vršnjačkog nasilja

Mediji nas svakodnevno izveštavaju o primerima sve brutalnijih oblika vršnjačkog nasilja, surovim tučama, maltretiranjem, vređanjem, omalovažavanjem i slično. Nasilje je široko rasprostranjeno u školama, velika većina učenika ima iskustva sa vršnjačkim nasiljem. Često se postavlja pitanje, otkud nasilje u školama i šta je to što doprinosi da se deca među sobom tuku, vređaju, ponižavaju i dr.

Portal 025.rs je došao do niza podataka o vršnjačkom nasilju na teritoriji opštine Sombor, koje je i dalje zastupljeno u našim školama. Jedan od primera koji se desio u školi, jeste taj, da je dete verbalno i fizički napadano od strane vršnjaka zbog njegove telesne težine. Naime, dete je imalo povišenu težinu u poređenju sa drugom decom, to je bilo vidno primetno, pa su to neka deca iskoristila kao napad na dečaka. Uglavnom je to bilo u obliku vređanja i ismevanja. Nakon određenog vremena, nasilje se pojačalo sa gurkanjem, podmetanjem nogu i uzimanjem užine. Dečak je svakodnevno bio posramljem i uplašem. Teror je trajao nekoliko meseci, sve dok učiteljica nije videla slučaj kada su mu uzeli užinu i dete, žrtva, je krenulo u plač. Nakon tako je učiteljica sazvala sastanak, na kojem su prisustvovali roditelji dece koja su vršila nasilje, roditelji dečaka koji je žrtva nasilja, kao I direktor te škole, pedagog i psiholog. Problem je rešen, ali i dalje se održavaju razne radionice na tu temu, sa ciljem iskoravanja ovog ili sličnog vida vršnjačkog nasilja. Škola, deca i roditelji su anonimni činioci ovog projekta.

Većina roditelja smatra da saradnja roditelja i škole mora biti na višem nivou, kao i to, da je neophodno uvođenje aktivnosti društveno-korisnog rada. Roditelji i većina škola na  teritoriji opštine Sombor, smatraju da bi ovaj način rada omogućio učenicima da razvijaju prosocijalne oblike ponašanja. Od načina i kvaliteta saradnje porodice i škole zavisi i efekat aktivnosti pojačanog vaspitnog i društveno-korisnog rada.

Projekat podržan od strane gradske uprave grada Sombora