Delegacija opštine Odžaci na radnom sastanku sa Vladimirom Batezom

U okviru radnog sastanka potpisan je ugovor o sufinansiranju sanacije atletske staze na Gradskom stadionu u Odžacima. Takođe je potpisan ugovor o sufinansiranju nabavke opreme za održavanje Gradskog stadiona, saopšteno je iz Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

U nastavku sastanka pokrajinski sekretar je pohvalio agilnost opštine Odžaci i upoznao goste sa planovima Sekretarijata za narednu godinu, te naglasio važnost pripremanja kvalitetnih projekata za razvoj sporta koji su u skladu sa Strategijom i programima razvoja sporta.

Predsednik Marijan se zahvalio Pokrajinskom sekretarijatu za sport na pomoći da se Gradski stadion osposobi za atletiku koja u Odžacima ima tradiciju, ali i da da novi impuls razvoju pre svega školskog sporta.

Predsednik Sportskog saveza opštine Odžaci se takođe zahvalio Sekretarijatu i gospodinu Batezu na pomoći i rekao da se u opštini Odžaci intenzivno radi na ostvarivanju ciljeva postavljenih u Programu razvoja sporta te da je podrška lokalne samouprave jak oslonac u funkcionisanju sistema sporta u opštini Odžaci.

Zaključeno je da će se u tesnoj saradnji zajedničkim snagama raditi na ostvarivanju zajednički postavljenih ciljeva – navodi se u dopisu opštine Odžaci.