Deset godina Somborskog edukativnog centra

Mađarska građanska kasina bila je mesto gde su se 24. maja 2019. godine okupili članovi, prijatelji i saradnici Udruženja Somborskog edukativnog centra (SEC) kako bi zajedno proslavili desetogodišnjicu njegovog postojanja.

Kratkim filmom prikazana je retrospektiva rada ovog Udruženja, a održana je i redovna Skupština SEC-a na kojoj su podneti izveštaji Upravnog i Nadzornog odbora. Skupštinom je predsedavala Ivana Barać, predsednica Upravnog odbora, a uz nju su bili Srđan Vlaškalić i Dragan Nikodijević.

Ovom svečanom prilikom Somborski edukativni centar je dodelio sertifikate učesnicima obuka „Škola dobre volje“ i „Mlad se promeni, za posao pokreni“, a dodeljene su i zahvalnice preduzećima, udruženjima i organizacijama sa kojima SEC sarađuje. Zahvalnica je dodeljena i Gradu Somboru, koju je primio zamenik gradonačelnice Antonio Ratković.

Ratković se zahvalio i rekao da je saradnja grada i Somborskog edukativnog centra poslednjih godina veoma dobra i da se nada da će i u buduće zajednički realizovati projekte i programe za decu i mlade. Pored zamenika gradonačelnice, proslavi desetogodišnjice SEC-a prisustvovala je i gradska većnica za oblast omladine i sporta Antonija Nađ Kosanović.

Somborski edukativni centar je nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću