Dnevne aktivnosti JKP “Prostor” Sombor i JKP “Vodokanal” Sombor

Radnici JKP „Prostor“ Sombor, u ranim jutarnjim časovima, sprovodili su poslove na dezinfekciji, a sve u cilju sprečvanja širenja virusa Covid-19. Pre dolaska prvih prodavaca, izvršena je dezinfekcija “zanatske“ pijace na Trgu cara Lazara, zatim mlečne pijace i zelene pijace koja je izmeštena na Trg Svetog Trojstva (“Ćelavi trg”). Uporedo sa dezinfekcijom pijaca u gradu, vrši se i dezinfekcija pijaca u naseljenim mestima. Takođe, svakodnevno se vrši I dezinfekcija u apotekama, zgradama mesnih zajednica, kao i dezinfekcija dečijih igrališta i drugih javnih površina u 11 naseljenih mesta.

U toku današnjeg prepodneva, radnici sektora “Održavanje kanalizacione mreže” Javnog komunalnog preduzeća “Vodokanal” Sombor, nastavili su sa poslovima ispiranja atmosferskih kanala u naseljenom mestu Čonoplja.