Dnevne aktivnosti JKP “Vodokanal” Sombor

Tokom prepodneva, radnici sektora „Baždarnica“ JKP „Vodokanal“, izvršili su zamenu vodomera „DN80“ i zamenu ventila u šahti potrošača bivšeg „Zipera“. Neadekvatno održavanje i zaštita vodomera i ventila dovela je do havarije koja je sanirana.
Takođe, sektor „Izgradnja sa građevinskom operativom“, po nalogu Gradske uprave Sombor, u petak je započeo radove na prokopavanju otvorenog atmosferskog kanala u ulici Ciglanska. Atmosferska kanalizacija je u nadležnosti Grada, dok JKP “Vodokanal” po nalogu izvodi radove na održavanju i sanaciji.