Dnevne aktivnosti JKP “Zelenilo” Sombor

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, nastavili su i danas sa redovnim aktivnostima uređenja grada i naseljenih mesta. Zaposlene na poslovima „Održavanje parkovskog i javnog zelenila“, ispred zgrade somborske Županije, radile su na poslovima uređenja cvetnih površina.
Takođe, prema nalozima Odeljenja za komunalne delatnosti grada Sombora, nastavljeno je sa orezivanjem drveća na više lokacija u gradu. Radnici zaduženi za poslove „Održavanje javne rasvete“, danas su zamenu dotrajalih sijalica po prijavi kvarova od strane građana radili u naseljenom mestu Aleksa Šantić.