Dnevni unos kalorija

Unos kalorija može da varira, uglavnom je individualno približan nekom proseku i direktno utiče na telesnu težinu. Za svakog od nas postoji optimalna dnevna količina kalorija koju treba uneti. Tim unosom ostvarujemo i održavamo optimalnu telesnu težinu i zdravo stanje organizma.

Ukoliko se prave velika odstupanja u unosu kalorija to dovodi do neuhranjenosti ili gojaznosti. Gojazne osobe uglavnom u proseku unose duplo više kalorija nego što je njihovom organizmu potrebno. U ekstremnim slučajevima unos može biti i veći od duplo.

Dnevni unos kalorija za svakog pojedinca zavisi od više faktora. Zavisi od godina, pola, dnevne aktivnosti.

U tabelama možete videti unos kalorija prema godinama, polu, stepenu aktivnosti.

Dnevni unos kalorija za muškarce

Starost Mirovanje Umerena aktivnost Izrazita aktivnost
2-3 godine 1000-1200 1000-1400 1000-1400
4-8 godina 1200-1400 1400-1600 1600-2000
9-13 godina 1600-2000 1800-2200 2000-2600
14-18 godina 2000-2400 2400-2800 2800-3200
19-30 godina 2400-2600 2600-2800 3000
31-50 godina 2200-2400 2400-2600 2800-3000
51 godina i vise 2000-2200 2200-2400 2400-2800

Dnevni unos kalorija za žene

Starost Mirovanje Umerena aktivnost Izrazita aktivnost
2-3 godine 1000 1000–1200 1000–1400
4-8 godina 1200–1400 1400–1600 1400–1800
9-13 godina 1400–1600 1600–2000 1800–2200
14-18 godina 1800 2000 2400
19-30 godina 1800–2000 2000–2200 2400
31-50 godina 1800 2000 2200
51 godina i vise 1600 1800 2000–2200

Pod karakteristikom “mirovanje” podrazumeva se samo laka aktivnost koja je neophodna za obavljanje svakodnevnih obaveza kao što su  rad na računaru, kancelarijski posao I slično…

“Umerena aktivnost” pored gore navedenih podrazumeva I blagu rekreaciju kao što je šetnja od 30 do 45 minuta, umereni poslovi u bašti ili oko kuće.

“Izrazita aktivnost” podrazumeva obavljanje težih fizičkih poslova, aktivno bavljenje sportom I sve što iziskuje velike napore.

Ova tabela treba da posluži samo kao orijentacija, a ne nešto čega se treba striktno pridržavati.

Kako biste napravili sopstveni plan ishrane potrebno je da znate koliko kalorija ima u namirnicama.

Piše: Mirjana Đerić