Dodeljen građevinski materijal za izbegla i interno raseljena lica

Građevinski materijal za izbegla i interno raseljena lica obezbeđen je ove godine kroz saradnju sa Komesarijatom za izbegle i raseljene.

Opština Odžaci svake godine učestvuje u projektima za izbegla i raseljena lica kroz razne vidove pomoći, građevinski materijal, dohodovne aktivnosti, izgradnju stanova i jednokratne pomoći. U pitanju je postupak za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica na teritoriji Opštine Odžaci. Nakon sprovedenog postupka izabrano je 6 korisnika, koji su ispunjavali uslove po Javnom pozivu, i njima je dodeljena pomoć u vidu građevinskog materijala radi poboljšanja uslova stanovanja.