Donet Pravilnik o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece, zahtev se podnosi Centru za socijalni rad

Opštinsko veće opštine Kula donelo je Pravilnik o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji opštine Kula, kojim se uređuju uslovi, način i kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece. Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece su:

-da roditelji, odnosno bar jedan od roditelja, staratelji, usvojioci, ili hranitelji imaju državljanstvo Republike Srbije,
-da dete za koje se podnosi zahtev ima državljanstvo Republike Srbije,
-da je dete za koje se podnosi zahtev mlađe od 18 godina,
-da roditelji/staratelji, i dete za koje se podnosi zahtev imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva,
-da troškovi lečenja deteta, troškovi operativnih zahvata, troškovi za nabavku lekova, ortopedskih pomagala, sprovođenja dijagnostičkih postupaka i troškovi drugih medicinskih procedura nisu obuhvaćeni u potpunosti, ili su delimično obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem preko RFZO-a, već je porodica prinuđena da ih snosi iz ličnih razloga.

Zahtev se podnosi na odgovarajućem obrascu i mora biti svojeručno potpisan od strane podnosioca zahteva, a uz njega ide i Izjava. Uz zahtev se prilaže:

-uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva,
-uverenje o državljanstvu Republike Srbije deteta,
-uverenje o prebivalištu deteta,
-procena, potvrda ili mišljenje doktora medicine, specijalista pedijatrije da dete bolujeod retke ili teške bolesti,
-fotokopije medicinske dokumentacije,
-potpisana izjava od strane podnosioca zahteva da lečenje deteta ili poboljšanje kvaliteta života deteta u zahtevanoj meri nije ostvarena u celosti ili delimično putem obaveznog zdravstvenog osiguranja preko RFZO-a, ili nekim drugim putem.

Zahtev se može podneti samo za lečenje, lekove, medicinske procedure, dijagnostike i pomagala koja se preporučuju, naučno su dokazana i prihvaćena u praksi, kao i da ne predstavljaju eksperimentalne oblike lečenja. Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad opštine Kula, uz prateću dokumentaciju.

Zahtev za finansiranje podrške lečenja maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji opštine Kula
Pravilnik za finansiranje podrške lečenja maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji opštine Kula
Izjava