Đorđević: Obeležavanjem Međunarodnog dana slepih doprinosimo njihovoj boljoj inkluziji

Zoran Đorđević prisustvovao je svečanoj akademiji povodom proslave 70 godina rada i postojanja Saveza slepih Vojvodine.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prisustvovao je svečanoj akademiji povodom proslave 70 godina rada i
postojanja Saveza slepih Vojvodine, koja je organizovana danas na Međunarodni dan slepih.

– Obeležavanjem Međunarodnog dana slepih, doprinosimo inkluziji slepih osoba u život šire društvene zajednice i promovišemo njihova ljudska prava. U protekle dve godine, saradnja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i saveza koji okupljaju slepe i slabovide osobe sa invaliditetom bila je izuzetno dobra, a rezultati postignuti zajedničkim delovanjem govore tome u prilog.

– Jedan od značajanih partnera Ministarstva u kreiranju politike usmerene ka zaštiti prava i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom je Savez slepih Srbije, organizacija sa dugom tradicijom, koja broji oko 12.000 slepih i slabovidih lica svih uzrasta – rekao je Đorđević.

Ministar je istakao da je resor kojim rukovodi prvi put 2017. godine zauzeo stav o prioritetnom finansiranju projekata udruženja osoba sa invaliditetom sa ciljem poboljšanja prostorno-tehničkih uslova za rad saveza i udruženja.

h

Foto: MINRZS

– Ministarstvo je u 2019. godini za potrebe realizacije programa namenjenih unapređenju položaja slepih i slabovidih osoba odobrilo sredstva u ukupnom iznosu od 34.211.730,00 dinara, dok je u 2018. godini odobreno ukupno 32.333.288,90 dinara, što za posmatrani dvogodišnji period iznosi 66.545.018,90 dinara – objasnio je on.

Ministar je podsetio na realizovane strateške projekate u oblasti pristupačnosti u periodu od 2017. do 2019. godine. Kako je naveo, postavljena je zvučna signalizacija na 56 raskrsnica na 503 semafora u svih 17 gradskih opština, čime je Beograd prvi grad u Evropi koji je omogućio samostalno
kretanje svim slepim i slabovidim osobama.

Đorđević je podsetio da je opremaljena biblioteka za slepe osobe “Dr Milan Budimir”, najveća ustanova tog tipa na Balkanu, u kojoj se, između ostalog, obavlja i digitalizacija i konvertovanje zvučnih knjiga i materijala. On je još rekao da je za opremanje ove bibiloteke opredeljeno je ukupno 14.331.122,00 dinara i to za nabavku 2 štampača na Brajevom pismu kao jedinom autentičnom pismu za slepa lica, opremanje multimedijalne sale i rekonstrukciju elektro instalacija; rekonstrukciju i renoviranje magacina za smeštaj Brajevih knjiga i konvertovanje sadržaja biblioteke u mp3 format.

Foto: Srbija Danas

Foto: Srbija Danas

Ministar je zatim rekao da su postavljenje taktilne table u spomen parku “Šumarice” u Kragujevcu na kojim su na Brajevom pismu ispisane osnovne informacije o objektima, čime je slepim i slabovidim licima omogućena dostupnost i upoznavanje pomenutog kulturnog dobra; da je izvršena kupovina i popravka muzičkih instrumenata i opreme za potrebe umetničkog društva “Svetislav Anđelić” koje postoji u sklopu Gradske organizacije slepih Beograda; da je obezbeđen softver, odnosno sintetizator govora za android mobilne telefone koji slepim i slabovidim osobama omogućava da na najkvalitetniji način koriste mobilni telefon.

On je podsetio i da su prvi put izvršene adaptacije, rekonstrukcije i opremanja objekata koje koriste udruženja koja okupljaju slepe i slabovide osobe čime su poboljšani prostorno-tehnički uslovi za rad i obezbeđene nove moderne i opremljene prostorije i to za sledeća udruženja: Organizacija slepih Severni Banat Kikinda; Međuopštinska organizacija slepih Čačak; Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije – Požarevac; Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije – Pančevo; Senćansko udruženje slepih i slabovidih Senta; Organizacija slepih i slabovidih Kikinda, Čoka i Novi Kneževac Kikinda; Međuopštinska organizacija slepih Čačak i Udruženju slepih Sombor.

Ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranu Đorđeviću i vršiocu dužnosti pomoćnika ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljani Barošević, na svečanoj akademiji uručene su povelje Saveza slepih Vojvodine u znak zahvalnosti za kontinuirano ulaganje napora da se unapredi položaj slepih i slabovidih osoba u Srbiji.

Preuzeto: Srbija Danas