Dremka smanjuje frustraciju

Istraživači Univerziteta Mičigen utvrdili su da kratka dremka može biti efikasan način da se spreči impulsivno ponašanje i poveća tolerancija na frustraciju. Istraživači su hteli da provere kako dremka utiče na emocionalnu kontrolu odraslih. Podelili su ispitanike na dve grupe, koje su spavale podjednako tokom noći, ali je jednoj bio dozvoljeno da dremne tokom dana, dok druga grupa nije dremala, ali je gledala video sa lepim slikama iz prirode, kao metod relaksacije. U kasnijim testovima, koji su zahtevali strpljenje i metodičnost, pokazalo se da je grupa koja je odremala bolje uradila testove, dok su ispitanici iz grupe koja nije dremala bili manje voljni da istrpe “gnjavažu” da rešavaju testove. Osim toga, ispitanici koji su odremali su izjavili da se osećaju manje impulsivno (manje skloni da naglo i nekontrolisano reaguju). 

Ovo pokazuje da dremka može da bude dobar način da se poveća bezbednost na radu, pa istraživači predlažu da poslodavci uvedu kabine za dremku na radna mesta i predvide pauzu za to, jer bi po ovom istraživanju to moglo da poveća i produktivnost i bezbednost na radu.

Preuzeto: Zdravahrana.com