Dušanka Golubović, gradonačelnica grada Sombora imenovana za prvu potpredsednicu NALAS-a

Na  15.  Generalnoj Skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), organizovanoj u onlajn formatu u periodu od 27. do 30. aprila 2020.godine,    uporedo sa novim predsednikom, NALAS je inaugurisao tri potpredsednika: Dušanka Golubović, gradonačelnica Sombora i predsednica SKGO je postala prva potpredsednica NALAS-a, Lokman Cagirci, predsednik opštine Bahcilar, MMU (Turska) je postao drugi potpredsednik NALAS-a, dok je Veselin Grbović, gradonačelnik Nikšića postao treći potpredsednik NALAS-a.

NALAS je mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope. NALAS promoviše proces decentralizacije u saradnji sa centralnim vladama i međunarodnim organizacijama, i gradi partnerstva kako bi doprineo procesu pomirenja i stabilizacije u regionu i od sada doprinosi procesu evropskih integracija celog regiona. Cilj NALAS-a je pružanje usluga lokalnim samoupravama za dobrobit građana u regionu i želja da se razvija kao centar znanja za razvoj lokalne uprave u jugoistočnoj Evropi,i da bude prepoznatljiv među svim relevantnim zainteresovanim stranama.

Podsećamo da je u Somboru u Velikoj sali Županije  6. i 7. decembra 2019.godine u organizaciji NALAS-a, Grada Sombora i SKGO, a uz podršku organizacije  UN Women, održan „Forum gradonačelnica Jugoistočne Evrope“sa temom unapređenja ravnopravnosti polova u politici i rodnog budžetiranja, koji je okupio gradonačelnice i žene na funkcionerskim pozicijama u lokalnim samouprava. Forum koji je održan  u Somboru  je deo NALAS-ovog projekta „ Promocija e-učenja i razvoja regionalne baze znanja o rodno ravnopravnom budžetiranju“.