Elektronska verzija vodiča o primeni Arhuske konvencije

Ekološki pokret Odžaka je obavestio da je objavljena elektronska verzija publikacije/vodiča “Primena Arhuske konvencije u praksi”, zajedničko izdanje EPO-a i Ekološkog udruženja “Da sačuvamo Vojvodinu” iz Tovariševa.

Publikacija donosi uputstva za upravni i sudski postupak zbog nedobijanja informacija od javnog značaja ili dobijanja nepotpunih ili neistinitih informacija od organa javne vlasti. Urađena je prvenstveno kao uputstvo za ekološke organizacije, odnosno za primenu, pre svega, prvog i trećeg stuba Arhuske konvencije, s tim da je prezentovani materijal univerzalnog karaktera, tako da ga mogu koristiti sve nevladine organizacije, bez obzira na oblast delovanja.

Izdavači navode da publikaciju/vodič mogu da koriste i sredstva informisanja.

Ekološki pokret Odžaka i Ekološko udruženje “Da sačuvamo Vojvodinu” pozivaju nevladine organizacije i medije da preuzmu vodič i objave ga na svojim sajtovima, kako bi on bio dostupan što većem broju građana.

Publikacija je odštampana u hiljadu primeraka koji su besplatno distribuirani ekološkim NVO i organima javne vlasti. Izdavanje publikacije/vodiča “Primena Arhuske konvencije u praksi” omogućeno je finansijskim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i Opštine Odžaci.

Publikacija/vodič se može preuzeti na

http://www.ico.rs/wp-content/uploads/2019/01/arhuska_konvencija_primena.pdf

Izvor: RadioOdžaci