Fiorano u Kuli

U Kuli održana sednica lokalnog parlamenta koja je sazvana po hitnom postupku, a zbog usvajanja Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine prvom većem investitoru – kompaniji „Fiorano“ iz Sombora koja ima nameru da izgradi pogon u industrijskoj zoni i zaposli  ukupno 300 radnika.

Kompanija  „Fiorano“, koja se bavi proizvodnjom i prodajom na veliko tekstilnog materijala i proizvoda kupila je u industrijskoj zoni u Kuli 2 hektara zemljišta za nešto više od 102.101,00 evra.

 Nakon usvajanja pomenute Odluke, u roku od trideset dana treba da bude potpisan Ugovor o otuđenju nepokretnosti, a prema najavama izgradnja pogona bi nakon toga odmah i počela.

Odbornici su na današnjem zasedanju usvojili i Odluku o utvrđivanju javne namene katastarskih parcela u KO Sivac, odnosno o prekategorizaciji atarskih puteva, a zbog izgradnje sistema za navodnjavanje na njivama Kompanije Al Ravafed. Obrazlažući ovu odluku u ime stručne službe, Dobrila Pindović Kalezić je rekla da se formira nova mreža atarskih puteva, odnosno da određenim putevima prestaje javna namena, a drugima se utvrđuje. Ono što je najbitnije nova mreža će biti tako utvrđena da nijedna strana neće biti oštećena.

Većinom glasova Skupština je usvojila Rešenje o prestanku  dužnosti direktora Centra za socijalni rad Gordani Vakuli, a na mesto vršioca dužnosti direktora Centra imenovan je Ivan Leščešen.

Bez rasprave usvojena je Odluka o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete.