Fleksibilniji sistem zapošljavanja u javnom sektoru od 2021, plate veće 5%

Izmenama Zakona o budžetskom sistemu predviđena je fleksibilnija kontrola zapošljavanja u javnom sektoru shodno potrebama za kadrovima, kao i povećanje plata za 5% u javnom sektoru u 2021. godini, kaže ministar finansija Siniša Mali. 

On je u Skupštini Srbije, gde je poslanicima obrazložio nekoliko zakona, rekao da za nova zapošljavanja u institucijama, ustanovama i preduzećima više neće biti neophodno odobrenje vladine komisije za zapošljavanje. 
Objasnio da se uvodi malo fleksibilniji sistem, uz određeno ograničenje u zapošljavanju, umesto dosadašnjeg sistema kontrole, odnosno principa da za svakog novozaposlenog mora da se dobije odobrenje vladine komsije. 
Mali je naveo da će tako istitucije, ustanove i preduzeća da zapošljavaju shodno njihovim potrebama i novcu koji imaju, ali uz ograničenje da ne mogu zaposliti više od 70% novih radnika od broja zaposlenih koji su prethodne godine otišli iz tih institucija, ustanova i preduzeća. 

– To znači da, ukoliko je 10 zaposlenih u jednoj ustanovi napustilo tu ustanovu tokom protekle godine, maksimalan broj novozaposlenih može biti sedam bez prethodne saglasnosti vladine komisije – rekao je Mali. 
Tim rešenje, kaže, institucije, ustanove i preduzeća preuzimaju veliku odgovornost na sebe, odlučuju o tome da li im je potrebno novo zapošljavanje, ali i napominje da kvalitet usluga tih institucija, ustanova i preduzeća mora da se unapredi.

Izmene Zakona o budžetskom sistemu, kaže Mali, definišu i procenat povećanja plata u javnom sektoru u 2021. 

Najavio je da će plate od 1. januara 2021. za sve medicinske radnike biti veće za 5%, a za sve ostale je predviđeno je najpre povećanje od 3,5%, a potom od aprila iduće godine za dodatnih 1,5%. 
On je pozvao poslanike da podrže izmene zaona.

Preuzeto: eKapija