Kako poboljšati koncetraciju kod dece!?

Deca lako odustaju od onoga što im ne prija ili im se čini teškim. To nije samo učenje, jer su skloni da “dignu ruke” i od treninga, ili nekog hobija čim postane malo naporniji ili zahtevniji. Zato, od početka uvedite naviku da se započeto i završi. Najbitnije je ritam i dobri uslovi za rad.

Postoje deca koja se tokom učenja teško koncentrišu na času, ali i kod kuće, prilikom izrade domaćih zadataka. Kod takve dece pažnja se brzo pomera, misli im lutaju ka nekim njima zanimljivijim stvarima, obično maštarijama. Za takvu decu kažemo da su nepažnjiva.

Faktori koji utiču na uspešnost učenja su: fiziološki (odmornost, pol, uzrast, struktura nervnog sistema), fizički (uslovi u kojima se uči, temperatura i vlažnost vazduha, doba dana, mesto), materijal koji je pred detetom (obim, vrsta, koliko je taj materijal poznat od ranije…), psihološki činioci (motivacija, aktivnost pri učenju) i tehnika učenja.

Roditelji imaju ključnu ulogu u davanju smernica i osmišljavanju aktivnosti koje su deci potrebne u ključnim fazama razvoja. Roditelji pomažu i u razvoju kognitivnih veština dece tako što motivišu mališane da vežbaju i bave se sportom.

Ne zaboravite da je predškolsko obrazovanje izuzetno važno

Odgovarajuće okruženje za sticanje novih znanja za vaše dete počinje u vrtiću. Osnovna i srednja škola povećavaju intelektualne sposobnosti vašeg deteta samo za 25%, i zato je važno da dete pohađa dobre i kvalitetne predškolske programe.

Veza inteligencije i obrazovanja predmet je proučavanja dugi niz godina. Istraživači su otkrili da je vreme koje deca provedu u školi u velikoj meri povezano sa rezultatima koje postižu na testovima inteligencije. Objašnjenje za ovu tezu leži u tome da se u školi deca uče da razmišljaju, odgovaraju na pitanja, rešavaju probleme i stiču znanja iz pojedinih oblasti, što ih priprema za rešavanje pitanja koja se pojavljaju na testovima inteligencije (pitanja se formulišu tako da deca o njima na sličan način razmišljaju kao u školi).

deca-citanje-ucenje-1349385566-215893-400x300

Ako dete nije motivisano da uči, moraćete da pripomognete i pružite dobru osnovu i dobre navike za rad. Nekim đacima treba organizovati vreme, dok nekima smeta okruženje. Napravite dnevni plan koji je lak i jednostavan. Gledajte da se dete redovno drži plana i steći će naviku da uči.

Uspostavite jasna pravila za domaće zadatke. Na primer, svaki dan u isto vreme se rade domaći zadaci, odmara ili igra. Pomozite detetu ukoliko od vas zatraži pomoć, ali obavezno pratite njegov rad i napredak.

Piše: Vanja