Formiranje LAG-a i izrada Strategije ruralnog razvoja

Opština Kula organizuje Info dan o procesu formiranja Lokalne akcione grupe (LAG), o izradi Strategije ruralnog razvoja, kao i o mogućnostima finansiranja kroz mere IPARD programa, koje će biti na raspolaganju od 2017. do 2020. godine. Formiranje LAG-a je deo koji će pomoći da se lakše dođe do sredstava iz fondova EU, a dva osnovna preduslova za konkurisanje su postojanje LAG-a i Lokalne strategije ruralnog razvoja.

LAG čine predstavnici privatnog, civilnog i javnog sektora, a na nivou donošenja odluka, ekonomski i socijalni partneri, kao i drugi predstavnici civilnog društva (poljoprivrednici, žene sa sela, mladi i njihova udruženja), moraju činiti više od 50% partnerstva.

Članstvo u Lokalnoj akcionoj grupi opštine Kula je otvoreno za svako pravno i fizičko lice registrovano ili sa prebivalištem na području koje obuhvata Lokalna akciona grupa (sva naselja u opštini Kula), iz privatnog, javnog i civilnog sektora.

Opština Kula će tokom decembra 2016. godine pozvati potencijalne partnere da učestvuju u okviru informativnih i edukativnih aktivnosti, kao i i da svojim znanjima i iskustvima daju doprinos formiranju i izgradnji kapaciteta Lokalne akcione grupe.

Na kraju navedenog procesa, koji će trajati do 5 meseci, biće registrovano pravno lice Udruženje Lokalna akciona grupa opštine Kula – navodi se dopisu.