(FOTO) Nastavljeno uređenje Sivca i Crvenke

Danas je u Sivcu odrađeno orezivanje ruža, uređenje centra kao i nastavak košenja zelenih površina i krčenje rastinja. Takođe odrađen je i utovar granja i šuta.

Izvor: JKP Radnik Sivac

Danas se nastavlja sa pripremanjem terena za teretanu na otvorenom, koja će se biti postavljena u parku u centru Crvenke. Takođe pored redovnih aktivnosti radi se i na orezivanju granja u centru.

Izvor: JKP Vodovod Crvenka