(FOTO) Usvojen budžet grada za 2019. godinu

Odbornici Skupštine grada Sombora, na 30. sednici, usvojili su Odluku o budžetu grada Sombora za 2019. godinu. Prema ovoj odluci, u strukturi procenjenih prihoda za narednu budžetsku godinu, najveći obuhvat zauzimaju porezi, a u okviru njih porez na zarade. Struktura procenjenih prihoda za budžet 2019. godine iznosi 2.986.755.000,00 dinara. Od toga: porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 1.186.175.000 dinara, porezi na imovinu 661.000.000 dinara, transferi 400.000.000 dinara i drugi prihodi 619.580.000 dinara.

Globalna raspodela, na rashodnoj strani budžeta je sledeća: Gradska uprava, Izvršni organ, Skupština i Pravobranilaštvo 13,46%, izdvajanja za komunalnu oblast su najznačajnija i zahvataju najveći procenat sredstava 31,82%, za društvene delatnosti 20,16%, obrazovanje 19,58%, dok su rashodi opšte namene prema ovom predlogu Odluke o budžetu za 2019. godinu 14,98%.

Većinom glasova usvojene su Odluke o gradskim administrativnim taksama, lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada Sombora i Odluka o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima.

Odbornici su dali saglasnost na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća „Vodokanal“, „Vodovod“ Bezdan, „Čistoća“, „Zelenilo“, „Prostor“, „Energana“ i „Parking servis“, kao i na programe poslovanja javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti i saglasnost na program rada i finansijski plan Turističke organizacije grada Sombora.

Odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o osnivanju Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor. U obrazloženju predlagača istaknuto je da osnivanje ovog Centra ima zadatak da obavlja poslove stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja i unapređenja obrazovno vaspitnog rada. Za rad Centra biće izdvojeno 8 miliona dinara iz budžeta. Milan Stakić profesor fizičke kulture imenovan je za vršioca dužnosti direktora Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor na period najduže do 6 meseci.

Upravo osnivanje ovog centra dovelo je do donošenja prvih izmena i dopuna Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora grada Sombora za 2017. godinu. Odbornici su prihvatili kadrovski plan Gradske uprave grada Sombora za 2019. godinu.

Na 30.sednici SG Sombora odbornici su imenovali stručni tim za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za realizaciju projekta Centra za tretman otpada na deponiji Rančevo u Somboru .U timu su predstavnici grada Miroslav Kovačić, član gradskog veća zadužen za komunalnu oblast, Branka Polić, inspektor za zaštitu životne sredine, Predrag Džomba ispred odeljenja za poljoprivredu i Vanja Vlaškalić i Andrija Penzeš ispred JKP „Čistoća“ Sombor.

Odbornici su dali pozitivno mišljenje na predlog UO Gradske biblioteke „Karlo Bjelicki“ Sombor, imenovanje Nataše Turkić za direktora ove ustanove kulture, koju je UO predložio nakon sprovedenog javnog konkursa. Svoje mišljenje, osim gradske Skupštine, potrebno je da da i Mađarski nacionalni savet, a nakon ta dva mišljenja, Natašu Turkić, dosadašnjeg V.D. direktora, trebala bi da imenuje pokrajinska Vlada.

Izvor: sombor.rs