Glasanje za članove Parlamenta privrednika RPK ZBUO

Regionalna privredna komora Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor uputila je poziv za glasanje za izbor 18 članova Parlamenta privrednika te Komore.

Na osnovu odluke Upravnog odbora PKS o raspisivanju izbora za parlamente privrednika regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada, Izborna komisija je razmatrala pristigle prijave za kandidovanje za člana Parlamenta privrednika RPK Zapadnobačkog upravnog okruga.

Konstatovano je da su zaključno sa 3. majem pristigle ukupno 23 prijave, te da sve pristigle prijave ispunjavaju uslove za kandidovanje.

Izborna komisija je, prema redosledu prijema kandidatura, utvrdila listu kandidata za članove Parlamenta privrednika na kojoj se nalaze: Dragan Šuša (Imperijal plus Sombor), Dragan Pavićević (DP Zaliv Crvenka), Aleksandar Kolić (Sigma Kula), Miro Vidošević (Magna seating Odžaci), Branko Savić (YU agent Bezdan), Slavica Bunčić (Apatintrans), Dragan Đurđev (Betonjerka AD Sombor), Milojko Erić (Signal Odžaci), Željko Obradović (Anakonda Security Sombor), Željko Sekulić (Signal Sombor), Nada Ćalasan (Žito Bačka Kula), Vladimir Milanković (Sunce AD Sombor), Đuro Milošević (Polins Odžaci), Zoran Mandić (Food trade Apatin), Jasmina Kuga (Rapid Apatin), Dragana Pješčić (Essentico Kula), Radomir Vujović (Novogradnja Bezdan), Luka Jelić (Jedinstvo Apatin), Mladen Đurišić (Vožd Sombor), Marija Reljić (Jaffa Crvenka), Zoran Tojagić (TIS Odžaci), Svetlana Bezbradica (Saveti SB Sombor) i Dimitar Pavlevski (Somboled Sombor).

Glasanje će se obaviti u pisanoj formi, zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na glasačkom listiću i potpisivanjem od strane zakonskog zastupnika. Svaki član Komore može glasati za najviše 18 kandidata.

Glasački listić se dostavlja izbornoj komisiji najkasnije do 18. maja preko pisarnice, poštom na adresu Venac Stepe Stepanovića 30, Sombor, ili elektronskim putem, u obliku skeniranog dokumenta, na adrese: s.jovanovic@pks.rs ili mihajlo.macus@pks.rs.

Za članove Parlamenta privrednika mogu glasati članovi Komore koji uredno izvršavaju svoje članske obaveze, nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registara i imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području RPK Zapadnobačkog upravnog okruga.

Izvor: Radio Odžaci