Glasno i javno o EU

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović učestvovala je na konferenciji

„Glasno i jasno o Evropskoj uniji“ koja se održala, 28. maja, u Beogradu. Konferencija je završni deo projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.

Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Republici Srbiji je otvorila konferenciju na kojoj su učestvovali predstavnici gradova i opština među kojima gradonačelnica Golubović. Gradonačelnik Šapca i Ivan Bošnjak državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalnih samouprava, brojni novinari i predstavnici udruženja.

Gradonačelnica i predsednica SKGO, Dušanka Golubović govorila je o Značaju EU integracija za lokalne zajednice ističući da Evropske integracije najveći broj građana vidi kao politički proces, u kom predstavnici vlasti sprovode utvrđene mere kako bi država pristupila EU, dok je drugi aspekt, koji podrazumeva reforme na nivou samog društva, i gde su glavni akteri građani, manje vidljiv.

U prethodne dve i po godine, šesnaest organizacija iz cele Srbije je, u snažnom partnerstvu sa lokalnim vlastima i građanima, dalo doprinos unapređenju procesa EU integracija kroz aktivan angažman na kreiranju i razvijanju javnih politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Organizacije su se primarno bavile poglavljima 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i 26 – Obrazovanje i kultura.

Ključni rezultati ostvareni u lokalnim zajednicama predstavljeni su na današnjoj konferenciji, što je bila i prilika da se kroz dijalog dodatno razmotri saradnja između različitih nivoa donosilaca odluka u procesu evropskih integracija, unapređenje javnih politika na lokalnom nivou i značaj učešća građana u procesu donošenja odluka, kao i dobrobit procesa EU integracija za same zajednice.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću