Godina puna novih izazova

Centar za socijalni rad Apatin, kao i svake prethodne godine, tako i na
kalendarskom isteku 2019. sumira ostvarene rezultate. Aktivnosti je bilo na pretek, a ovo je prava prilika da javnost sazna koliko su zaposleni u apatinskom Centru bili agilni i šta se sve dešavalo tokom godine. Sagovornik je direktorka Nikolina Sučević, koja mnogobrojne aktivnosti apatinske ustanove za socijalni rad opisuje u najkraćim crtama.
Kako je sa aspekta Centra za socijalni rad opštine Apatin protekla 2019.
godina?
-Pored redovnih aktivnosti iz domena povremnih poslova i javnih ovlašćenja, radilo se sa decom i omladinom ugroženim porodičnom situacijom. Reč je o deci čija su oba roditelja umrla, nepoznatih roditelja, deci napuštenoj od roditelja i deci lišenoj roditeljskog prava. Tu su i zlostavljana deca, socijalno i materijalno ugrožena deca, deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost, deca iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, deca roditelja u brakorazvodnom
sporu i deca iz razvedenih brakova. Isto tako radili smo sa asocijalnom decom i omladinom, vršiocima krivičnih dela i prekršaja ispod i iznad 14 godina. Tu su još deca i omladina sa posebnim potrebama, osobe sa oštećenjem mentalnih funkcija ili sa oštećenjem psihofizičkih funkcija.
Takođe u našem programu su obuhvaćena ostala deca i omladina, maloletna lica koja traže saglasnost za stupanje u brak, deca kojoj je postavljen privremeni staratelj, deca za koju se vodi postupak oko otuđenja imovine, raspolaganje osigurane sume, ugovori o poklonu, nasledne izjave i sl.
Pored toga radilo se i sa odraslim licima sa poremećajima u ponašanju,
odraslim licima sa fizičkim i psihičkim teškoćama, materijalno neobezbeđenim i nezbrinutim licima, ostalim odraslim licima: lica sa porodičnim problemima, lica sa nasiljem u porodici, lica koja su usvojitelji, hranitelji, ostarelim licima. Ovu kategoriju čine ostarela lica bez porodičnog staranja, ostarela lica bez sredstava za život, ostarela teže hronično obolela i invalidna lica, ostarela lica sa porodičnimproblemima, ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj.
U svetu se polaže puno pažnje na sprečavanju nasilja u porodici, da li se
i Apatin uključio u tu kampanju?
-Iza nas je kampanja 16 dana aktivizma u sprečavanju porodičnog nasilja, gde smo imali niz aktivnosti, predavanje u Osnovnoj školi za obrazovanje odraslih na temu ”Značaj obrazovanja za prevenciju nasilja u porodici”, obeležili smo međunarodni dan osoba sa invaliditetom, otvorili redovnu godišnju izložbu radova korisnika Dnevnog boravka, organizovali tribinu povodom Međunarodnog dana ljudskih prava gde smo razgovarali o sistemskoj podršci prevenciji nasilja nad decom.

Da li je bilo još nekih značajnih aktivnosti zaposlenih u ustanovi koja je,
nažalost, u većem delu sveta sve posećenija?
Značajno je i to što je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, uz podršku Pokrajinske vlade, organizovao predstavljanje primera dobre prakse “Informisanje građana i građanki o pravima i uslugama u sistemu socijalne zaštite”. Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu je izabrao četiri Centra za socijalni rad, za koje smatraju da su reprezentativni u ovoj oblasti, a jedan od njih je i Centar za socijalni rad Apatin.
Bila nam je izuzetna čast i privilegija što smo prezentovali svoj rad i što je taj rad visoko vrednovan u profesionalnim krugovima. Od izuzetne važnosti za naš dalji rad je podsticaj koji dobijamo iz profesionalnih krugova, od kolega i struke, ali od naših saradnika i partnera iz javnog i civilnog sektora.
Ove godine prvi put sumiramo rezultate rada Kluba za decu i mlade, Kluba
za hranitelje i Savetovališta za sprečavanje porodičnog nasilja koji rade pri Centru za socijalni rad.

Kako su građani apatinske opštine prihvatili sve ove aktivnosti i novine
koje su primenjene u Centru za socijalni rad opštine Apatin?
-Svi ovi dodatni oblici podrške su izrazito dobro prihvaćeni u našoj zajednici i raduje nas činjenica da svojim radom doprinosimo da se građanima pružaju uvremenjene informacije o oslugama, da usluge budu dostupne i da naš rad bude vidljiv. Razvijamo nove usluge, oplemenjujemo i unapređujemo postojeće, a sve kroz podsticanje korisnika da aktivno participiraju. U godini za nama imali smo mnogo profesionalnih i ličnih izazova, ali naša posvećenost i predanost radu koji je naš životni poziv više nego odabir zanimanja, doprinela je da teškoće savladamo zajedno i da učimo iz teških situacija.