Grad obezbeđuje pakete penzionerima koji imaju primanja do 30 000 dinara

Gradsko veće grada Sombora održalo je danas 199. sednicu, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović.

Na dnevnom redu sednice našlo se 17 tačaka, među kojima, kao prioritet jesu bile tačke koje se tiču mera pomoći sugrađanima i privrednicima tokom vanrednog stanja: Predlog zaključka za nabavku paketa korisnicima penzije sa primanjima nižim od 30.000,00 dinara, Predlog zaključka o obustavi naplate troškova boravka dece u PU „Vera Gucunja“ Sombor, Predlog za produženje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga dok traje vanredno stanje i Zahtev za oslobađanje od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i kioske za vreme trajanja vanrednog stanja.

Gradsko veće odobrilo je nabavku 11500 paketa za korisnike penzije sa primanjima nižim od 30.000,00 dinara na teritoriji grada Sombora. Paketi će sadržati pirinč, pasulj, so, testeninu, šećer, brašno, kocentrovanu supu, suncokretovo ulje, kafu, slane grisine, keks, deterdžent za suće, deterdžent za veš, šampon, sapun, sredstvo za čišćenje toaleta i toaletni papir.

Korisnicima prava na subvencionisane cene komunalnih usluga: sakupljanje, odvoženja i deponovanja otpada, snabdevanja vodom za piće, prečišćavanje i odvođenja otpadnih voda, kojima to pravo ističe 15.03.2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju prava, produžava se pravo na osnovu ranije donetih Potvrda Odeljenja za društvene delatnosti, sve dok traje vanredno stanje.

Odobrena je i obustava naplate troškova  boravka dece u PU „Vera Gucunja“ Sombor od 16.03.2020.godine pa do okončanja vanrednog stanja i ponovnog uspostavljanja vaspitno-obrazovnog procesa.

Kako bi se ublažile ekonomske posledice prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19, očuvala radna mesta naših sugrađana i stvarili uslovi za što bržu normalizaciju radnih aktivnosti, članovi gradskog veća odobrili su Zahtev za oslobađanje od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i kioske kojim upravlja JKP „Prostor“ Sombor. Prema ovom zahtevu, zakupci poslovnih prostora i kioska oslobođeni su od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u periodu od 16.03.2020. godine, pa sve do prestanka vanrednog stanja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću