Grad Sombor sufinansira medijske projekte

Grad Sombor raspisao je Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja sredstvima iz budžeta grada Sombora u 2020. godini. Konkurs je otvoren 10. januara 2020. godine i traje narednih 20 dana.

Za ovu svrhu grad je izdvojio sredstva u iznosu od 16.000.000,00 dinara. Najmanji iznos koji se odobrava po projektu je 10.000,00 dinara, a najveći 8.000.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju mediji čiji se medijski sadržaj distribuira na teritoriji grada Sombora, a koji su upisani u Registar medija Agencije za privredne registre i pravno lice/preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja koji se emituju na teritoriji Grada Sombora, a koji je upisan u Registar medija.

Učesnik može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Sve detalje Konkursa i način prijave pogledajte ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću