Grad Sombor u pilot projektu Svetske zdravstvene organizacije o integrisanim uslugama zdravstvene zaštite

Funkcionisanje zdravstvene zaštite na teritoriji grada Sombora, Regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) ocenila je kao primer dobre prakse u kojem je  većina aktera  dobro međusobno povezana i odlučila da se u Somboru  realizuje pilot projekat o integrisanim uslugama zdravstvene zaštite.

Sombor je jedan od dva grada u kojem će se pilotirati aktivnosti na polju integracije svih aktera u oblasti zdravstva, pri čemu je pacijent u centru sistema. Poseban fokus tokom pripremnih aktivnosti, a kasnije i kroz realizaciju projekta biće na prevenciji faktora rizika za nastanak nezaraznih bolesti, a potom i na jačanju prevencije i komunikaciji između primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

„Sombor je jedna od malobrojnih lokalnih samouprava u kojoj je konstituisan Savet za zdravlje i koji je izradio Javni plan zdravlja za period 2018-2025. godine, što nas je opredelilo da vaš grad izaberemo kao primer dobre prakse i mesto u kojem ćemo realizovati ovaj projekat“, naveli su predstavnici SZO, na sastanku održanom u Somboru 27. juna 2018. godine.

Eksperte SZO, pozdravili su i zahvalili na izboru Sombora kao mesta za realizaciju projekta domaćini: prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora, Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice  i dr Dalibor Forgić, član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite.

Ispred SZO o projektu su govorili,  Laurentino Hoze  Marti  Aguaska  (Lauretntino Jose Marti Aguasca) ekspert  Regionalne kancelarije SZO za Evropu i dr Aleksandar Bojović, saradnik  za javno zdravlje Kancelarije SZO u Srbiji, te Jasmina Tanasić, šef  Odeljenja za društvene delatnosti Stalne konferencije gradova i opština.

Sastanku su prisustvovali i svoje viđenje, kako o  projektu, tako i zdravstvenoj zaštiti naveli  dr Darko Kosanović, predsednik  Saveta za zdravlje grada Sombora, te članovi Saveta, dr Emeše Uri, direktorka Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“, dr Jadranka Vranješ Bosnić (Zavod za javno zdravlje),  Nevena Rosić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti i Miodrag Tepavac (Centar za socijalni rad), kao i dr Dragan Rastović, v.d. direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“.

Predsednik Saveta za zdravlje dr Darko Kosanović,  je naglasio da je Javni plan zdravlja izrađen, zahvaljujući pre svega gradonačelnici Sombora, koja je imenovala Savet i zadužila ga da izradi plan. Dr Kosanović se zahvalio i  sekciji SZO  što je Sombor izabrala za realizaciju projekta.

„Tokom izrade Plana javnog zdravlja, a potom  i  akcionih planova  konstatovali smo  šta je u našoj zajednici najproblematičnije,  počev o pitke vode i deponija, do  prevencije nezaraznih bolesti koje su drastičnom porastu. To su kardiovaskularne i maligne bolesti i videćemo  tokom pripremnih aktivnosti, šta će biti detektovano,  na šta ćemo se fokusirati i šta ćemo preduzeti.  U središtu ovog pilot projekta, kao i Planu javnog zdravlja,  je pacijent i potrebno je da maksimalno razvijemo prevenciju, počev od edukacije dece od najranijeg uzrasta da razvijaju svest o svim faktorima koji dovode do bolesti.  Osim toga, svrsishodnije je i efikasnije delovati na svest ljudi u pogledu pravovremenog otkrivanja bolesti, jer se pacijenti često za pomoć obraćaju kada mi i ne možemo da pomognemo“, rekao je dr Kosanović.

Pripremne projektne aktivnosti, odnosno prikupljanje relevantnih podataka,  počele su odmah nakon sastanka obilaskom zdravstvenih ustanova na području grada, a realizacija projekta o integrisanim uslugama zdravstvene zaštite, planirana je za početak 2019. godine.

Izvort: sombor.rs