Grad sufinansira kreditiranje “mikro” i “malih” pravnih lica

Grad Sombor raspisao je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata („mikro“ i „mala“ pravna lica) i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Grada Sombora uz učešće lokalne samouprave u finansiranju redovne kamate na kratkoročne kredite.

Krediti su namenjeni „mikro“ i „malim“ pravnim licima sa sedištem na teritoriji Grada Sombora, prvenstveno onima koji se bave proizvodnjom, prerađivačkom delatnošću, trgovinom i ugostiteljstvom.

Grad Sombor će sufinansirati ceo iznos kamate na godišnjem nivou, za šta su obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara. Privredni subjekt i preduzetnik ima pravo na jedan kredit koji ne može biti veći od 500.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju sve banke koje su registrovane za obavljanje bankarskih delatnosti i koje dostave ponudu u skladu sa Javnim pozivom.

Javni poziv je otvoren od 02. avgusta 2019. godine i traje 15 dana.

Više informacija i način na koji banka može da podnese prijavu pogledajte ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću