Građani mogu ostvariti uvid u deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

Povodom raspisanih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 4. novembar 2018. godine, Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Sombora, obaveštava građane da uvid u deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje grada Sombora, mogu ostvariti do 19. oktobra, radnim danima u vremenu od 7.30 do 15.00 časova, a 19. oktobra do ponoći.

Uvid se ostvaruje putem računarske opreme u zgadi grada Sombora, Trg cara Uroša 1, prizemlje „Županije“, kancelarija broj 2.

Maloletni državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora, mogu do 31. oktobra, do 24.00 časa zahtevati upis u birački spisak nacionalne manjine, ukoliko do dana ili na sam dan izbora 4. novembra 2018. godine steknu punoletstvo.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u posebnom biračkom spisku nacionalne manjine  ima  i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, na način i po postupku koji važi za građane. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Od zaključenja biračkog spiska pa do 72 časa pre dana izbora, odnosno do 31. oktobra,  zahtev za upis u  poseban birački spisak nacionalne manjine podnosi se neposredno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ili posredno putem Gradske uprave grada Sombora.

Oglas o uvidu u deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs