Gradonačelnica Dušanka Golubović predstavila Srbiju i Sombor na Forumu gradova i regiona “Investiranje u Zapadni Balkan – Investiranje u Evropu”

Dušanka Golubović, potpredsednica NALAS-a, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora učestvovala je na dvodnevnom Forumu gradova i regiona „Investiranje u Zapadni Balkan – Investiranje u Evropu“, koji se održao u poljskom gradu Žešovu, u organizaciji Ministarstva investicija i ekonomskog razvoja Poljske.

Na otvaranju Foruma, Dušanka Golubović, gradonačelnica Sombora, i potpredsednica NALAS-a, pozdravljajući prisutne je istakla:

„Mi u NALAS-u pozdravljamo ovu inicijativu poljskog predsedništva da se lokalne i regionalne vlade uključe u dnevni red događaja koji vode do samita politika zapadnog Balkana za četiri nedelje u gradu Poznanu. U okviru Berlinskog procesa, potencijal uključenosti i doprinosa nižih nivoa vlasti još nije rešen. Predstojeći 5. Berlinski proces zapadnog Balkana u Poznanu, uprkos neizvesnosti o budućnosti Berlinskog procesa, je prilika da se to učini, s obzirom na pozitivno poljsko iskustvo u razvoju odozdo prema gore, kako u predpristupnom procesu tako i kao nova članica EU. Postizanje perspektive lokalne uprave u Berlinskom procesu biće zasluga i nasleđe poljskog predsedništva. Mi, lokalne vlasti iz jugoistočne Evrope, prepoznajemo ovaj doprinos i cenimo ovu inicijativu“ rekla je gradonačelnica i istakla da NALAS, koji povezuje i predstavlja sve lokalne vlasti Zapadnog Balkana i njihove asocijacije, nudi udruživanje, naglasivši ulogu lokalnih vlasti u efikasnoj implementaciji u MAP REA:

“ Uzevši u obzir ankete NALAS-/ KDZ i preporuke NALAS i Svetske banke „Grad-u-gradu“ događaj koji je nedavno održan u Skoplju, mislim da je sasvim jasno da pitanje nije “AKO” već “KAKO” uključiti nivoe lokalne vlasti, kao strateškog akcionara, u MAP REA. Lokalne samouprave su ključni akteri u pripremi, promovisanju i uspešnom stvaranju u koordinaciji sa svim drugim nivoima vlasti – poslovnom zajednicom, akademskom zajednicom i organizacijama civilnog društva – okruženje pogodno za jačanje investicija, stvaranje kvalitetnog rasta, stvaranje radnih mesta i doprinos dobrobiti građana na zapadnom Balkanu“ istakla je gradonačelnica Dušanka Golubović u svom uvodnom obraćanju na Forumu gradova i regiona „Investiranje u Zapadni Balkan – Investiranje u Evropu“, koji se održava u poljskom gradu Žešovu.

Na izložbenom prostoru Regionalne razvojne agencije Žešova, u okviru Foruma, prikazani su i primeri projekata u okviru programa Interreg Evropa.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću