Gradsko veće donelo Pravilnik o postavljanju izložbenih pultova za prodaju, pokretnih tezgi…

Gradsko veće je, na 113. sednici utvrdilo Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije južne glavne primarne gradske saobraćajnice, te donelo Pravilnik i program o postavljanju objekata i uređaja na teritoriji grada Sombora.

Pravilnikom  su,  u skladu sa odredbama Odluke o uređenju grada,  preciznije propisani tehnički i drugi uslovi, način i postupak postavljanja pokretnih tezgi, izložbenih pultova za prodaju, pokretnih uređaja za pripremu hrane, bilborda i reklamnih panoa i drugih objekata i uređaja.

Veće je poslove stručno-tehničkog nadzora na održavanju horizontalne i vertiklane saobraćajne signalizacije, kao i nadzor nad održavanjem svetlosne signalizacije u Somboru poverilo JKP „Prostor“.

Na 113. sednici, održanoj 23. aprila, Veće je prihvatilo ponudu JKP „Zelenilo“  na poslovima košenja trave i rastinja na bankinama opštinskih puteva i odlučilo o finansijskim  i drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs